MATH YR 4,5,6

24 APRIL 2012.
Convert Fraction to decimal.
Menukarkan pecahan kepada perpuluhan.
Q;-  1/10 ( one over ten ) in decimal is __________
How to do?
                                                                0. 1
Bahagikan, 10 bahagi 1 .                 10 / 1 0 .0               Jawapannya :  0.1
                                                           -    0
                                                                 1 0
                                                                 1 0
                                                                 00

Try this./ Mari cuba soalan ini.
1.   4/10  =                                        4.       6 / 20       =
2.   1/2    =                                        5.      7 / 100      =
3.   2/5    =                                        6.      81 / 1000  =
Latihan Murid Elit.
1.  2.34  +    2      =
                   100
==============================================================
918 buah sekolah di selangor.
18 JUN 2010

Find the answer.
1.  1 hour 35 minute = ____ minute.     5.   4 hour 45 minute =  _______ minute

2. 3 hour 39 minute = _____minute.     6.   4 hour 22 minute = _____minute


3. 7 hour 56 minute = _____minute.     7.   4 hour 2 minute   =  _____minute


4. 5 hour 15 minute = _____minute.      8.   4 hour 44 minute = _____minute

How to do ?
Example :  3 hour 43 minute = ________ minute.
3hour x 60 then the answer you + with 43 minute.
The answer is 180 + 43 = 223 minute.